Treniruotės programa yra skirta pažengusiems šauliams ir visiems tiems žmonėms, kurie turi praktinės patirties darbui su ginklu. Treniruotės metu formuojami būtini pagrindai, tokie kaip taktinė stovėsena ir judėjimas su ginklu, apsisukimai, šaudymas nuo kelių, iš apsisukimų, judesio, judant teisiai, nugara, šonu ir t.t..

Taktiniai ginklo valdymo ir šaudymo pagrindai

Treniruotės metu būsite mokomi taktikos pagrindų, taktinio judėjimo ir šaudymo, o taip pat šaudymo skirtingomis rankomis iš stovėsenos bei judesio. Ginklo kontrolės, užtaisymo, bei šaudymo viena ranka, šaudymo nuo kelių, o taip pat iš už priedangų, judant tiesiai, šonu bei įstrižai.

Treniruotės trukmė 2 valandos, per kurias bus atliekama iki 150 šūvių. Visu būtinu inventoriumi, ginklais ir amunicija mes aprūpinsime, bei pasirūpinsime jūsų ir mūsų saugumu visos treniruotės metu. Naudojami ginklai: Glock 17 / 19

Taktinis šaudymas skiriasi nuo sportinio šaudymo ne tik taisyklėmis, technika, bet ir psichologija. Tas kas dominuoja taktinio šaudymo technikoje yra draudžiama arba dalinai ribojama sporte. Ir tai natūralu, kadangi suformuoti taktinio šaudymo įgūdžiai yra skirti visų pirma savigynai ar realiems kovos veiksmams skirtiems specialiosioms tarnyboms, policijai, kariams.

Programa sudaryta iš 6 lygių (Level 6 – 12), kiekvienas lygis yra užbaigiamas egzaminu. Tik sėkmingai užbaigęs programą ir išlaikęs egzaminą šaulys gali pereiti į sekantį lygį.
Kaina 95.00 €/kartas

Šaudykla

Šūvio Akademija
Pamarazių k., Vilniaus raj.
Šeštadieniais: nuo 10:00 iki 12:00 val.
Kitomis dienomis: pagal atskirą susitarimą

Kovos ir Taktikos Akademija © 2024. Visos Teisės Saugomos.