Instrukcijos

Saugaus elgesio su ginklu pagrindinės taisyklės!

Kovos ir Taktikos Akademija klientai, kurie dalyvauja organizuojamuose treniruotėse, mokymuose ar kursuose, privalo laikytis pagrindinių saugaus elgesio su ginklu taisyklių!
 • Pagrindinės Taisyklės
  – visada su ginklu elgtis taip, tarytum jis būtų užtaisytas;
  – nelaikyti piršto ant nuleistuko, jei nėra tiesioginio ginklo panaudojimo poreikio;
  – draudžiama nukreipti ginklą į objektą, į kurį neketinama šauti;
  – šaudyti tik į instruktoriaus nurodytus ir matomus taikinius.
 • Griežtai Draudžiama
  – šaudyti be komandos;
  – šaudyti iš netvarkingo ginklo;
  – užtaisyti ugnies linijoje ginklą arba perduoti jį kitam asmeniui be instruktoriaus nurodymo;
  – ugnies linijoje nukreipti ginklą nesaugia kryptimi;
  – taikytis į taikinius, kai tarp ugnies ir taikinių linijos yra žmogus;
  – šaudyti ne į nurodytus taikinius;
  – palikti ginklą ugnies linijoje be priežiūros;
  – būti ugnies linijoje pašaliniams žmonėms;
  – užtaisyti ginklą ne ugnies linijoje;
  – ardyti ginklą be šaudymo vadovo nurodymo;
  – be instruktoriaus leidimo (komandos) išsitraukti ginklą iš dėklo.
 • Papildomos Taisyklės
  – leidimai ir nurodymai suteikiami instruktorių;
  – instruktoriai įvardinami prieš treniruotes ar mokymus;
  – instruktoriaus nurodymas nėra diskusijų objektas;
  – dalyviai apie asmeninę atsakomybę už savo saugumą ir susipažinimą su saugaus elgesiu su ginklu pagrindinėmis taisyklėmis patvirtina parašu.
 • Taisyklių Pažeidimas
  – už šių taisyklių nesilaikymą ar grubų pažeidimą instruktorius turi teisę šalinti dalyvį/dalyvius iš treniruotės ar mokymų!

Šaudykla

Šūvio Akademija
Pamarazių k., Vilniaus raj.
Šeštadieniais: nuo 10:00 iki 12:00 val.
Kitomis dienomis: pagal atskirą susitarimą

Kovos ir Taktikos Akademija © 2024. Visos Teisės Saugomos.